Jij ook_

PROFIEL- SECTORKEUZE – voor wie?
Soms begint het keuzeproces al op 14-jarige leeftijd.
Om jongeren al vroeg (in 3-vmbo, 3-havo en 3-vwo) te laten nadenken over hun keuzes is deze methode over de sector- of profielkeuze, een voorloper op de latere studiekeuze.

 

Regelmatig kom ik jongeren tegen die bij nader inzien menen dat een andere richting passender was geweest dan de eerder door hen gemaakte sector- of profielkeuze. Zoals iemand die denkt dat Techniek te lastig is, gaandeweg merkt dat jij eigenlijk best handig en technisch is. Of iemand die Cultuur en Maatschappij kiest, omdat ze denkt dat de overige profielen te moeilijk zijn voor haar. Of jongens die de sector Techniek kiezen omdat ze zo goed met computers overweg kunnen.

 

Een sector of een profiel kiezen – vaak direct een ticket voor vervolgopleidingen – hangt samen met aspecten waar jongeren doorgaans (nog) niet zo mee bezig zijn. De vragen die daarbij van belang zijn, boeien hen meestal niet en ze hebben er vaak helemaal geen zin in hun aandacht erop te richten. Een belangrijk onderdeel van het proces is dan ook deze weerstand te laten afnemen. Of er in ieder geval voor te zorgen dat er tijd wordt vrijgemaakt om met de sector- of de profielkeuze aan de slag te gaan.

 

Vaak is hulp daarbij gewenst – van een ouder, van school of van de studiekeuzecoach. De vorm is niet zo belangrijk, zolang een jongere maar aan het denken wordt gezet en de juiste vragen kan beantwoorden.

 

Het doel van deze methode is uiteindelijk het aantal ongefundeerde keuzes te verminderen en de jongere in staat te stellen zijn of haar keuze tot op zekere hoogte te onderbouwen. Een jongere hoeft nog niet te weten welk beroep hij of zij wil gaan uitoefenen of wat te gaan studeren. Het is immers al heel wat om op 14-jarige leeftijd een zekere mate van richting te bepalen.

 

Wil je hulp bij het maken van je keuze?
Schrijf in voor een individuele PROFIEL-/ SECTORKEUZE TRAINING.

 

Kosten
€ 725 all-in. Gemiddeld komen leerlingen 4-5 keer zo’n 2 uur.