gedrags-training

VASTHOUDEN

AAN JE KOERS

Kan P&O geld verdienen voor uw bedrijf?
JA ZEKER!

 

Een absolute voorwaarde is natuurlijk dat de basis goed is;

 • personeelsadministratie op orde;
 • tijdige en correcte salarisbetalingen;
 • kwalitatief goede correspondentie;
 • een goed systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • een betrokken en kundige P&O adviseur.

 

HOE?

 1. invoeren van een TOP personeelsplanning (niet alleen # maar ook in kwaliteit)
 2. het werven van TOP medewerkers passend bij uw bedrijfscultuur en uw doelstellingen.
 3. invoeren van P&O successieplanning
 4. optimaal ontwikkelen en inzetten van uw medewerkers
 5. coaching op resultaatgerichte attitude / gedrag
 6. zorgen voor betere binding / loyaliteit aan uw bedrijf
 7. de arbeidsproductiviteit verhogen
 8. laten zien wat uw bedrijf al doet voor uw medewerkers
 9. terugdringen van het ziekteverzuim
 10. (invoeren van) functionerings-, beoordelings- en beloningssystematiek
 11. in geval van mismatches op een zorgvuldige en sociale manier afscheid nemen (voor beide partijen vaak beter)

 

EN WAT MAAKT PERSONEELS-/LOOPBAANBELEID DAN ZO BELANGRIJK VOOR UW ORGANISATIE?

 

Het is goed voor de organisatie omdat een succesvolle organisatie tegenwoordig een flexibele organisatie is. Flexibiliteit bereik je door je medewerkers actief en mobiel te houden, talent te laten groeien en op tijd in de grijpen als een medewerker niet naar verwachting functioneert. Door een flexibel personeelsbestand kun je effectief inspelen op veranderingen in de markt.

 

Een tevreden medewerker telt voor twee
Naast een goed salaris en een prettige werksfeer hechten veel werknemers waarde aan goede ontwikkelingsmogelijkheden. Goed loopbaanbeleid zorgt ervoor dat je hieraan gehoor kunt geven en goede medewerkers én kennis binnenboord houdt.

 

De juiste medewerkers op de juiste plek
Loopbaanbeleid geeft richting aan in-, door- en uitstroom van je personeel. Je hebt inzicht in weke type medewerkers je nodig hebt om op korte, middellange en lange termijn je doelstellingen te halen. Het selecteren van nieuwe medewerkers bijvoorbeeld gebeurt dan niet op oneigenlijke gronden, maar op basis van
rationele en weloverwogen argumenten.

 

De medewerkers doen waar ze goed in zijn
Door actief aan de slag te gaan met loopbaanbeleid dwing je niet alleen jezelf, maar ook de medewerkers tot bezinning op kerncompetenties en ontwikkelmogelijkheden. Dat leidt tot betere prestaties en een grotere tevredenheid van je medewerkers.

 

Het is goed voor de motivatie
Met een loopbaanbeleid stimuleer je medewerkers om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor hun carrière. Juist die autonomie is een belangrijke factor voor de motivatie. En dat bespaart kosten, want gemotiveerde medewerkers beperken het bedrijfsrisico op ziekte en uitval.

 

Wat is mijn toegevoegde waarde?
Door mijn jarenlange ervaring als ondernemer, adviseur en trainer/coach, herken ik de specifieke ‘knelpunten’ van organisaties. Alle tools zijn in huis om de knelpunten bij de kern aan te pakken. Zodat u zich kunt bezig houden met waar u goed in bent.. namelijk: ondernemen!

 

Een p&o adviseur wordt weleens de oren en ogen van de organisatie genoemd. Je luistert goed naar wat anderen wel en niet zeggen. Houdt soms een spiegel voor. Neemt geen verantwoordelijkheden over maar helpt anderen zoveel mogelijk hun eigen problemen op te lossen.

Speciaal voor managers geef ik de training van Managen naar Ondernemen. Daarbij krijgen de managers inzicht in hun eigen functioneren en dat van hun medewerkers.
Mijn missie is hen te laten leren excelleren vanuit authenticiteit!

Terug